DRAHOŠ, V. Server pro automatickou konfiguraci IPv6 tunelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Grégr, Matěj

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42534