STARKA, T. Vytváření stínů v grafických scénách technikou stínových těles [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pečiva, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 42808