KRÁL, J. Strojové učení v klasifikaci obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42508