POTĚŠIL, J. Akcelerace kryptografie pomocí GPU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Lampa, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čejka, Rudolf

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42472