ZEMKO, M. Diff pro různé typy dokumentů (Red Hat) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelař, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mlích, Jozef

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42380