KRUPA, M. Dekódování čárového kódu v obraze v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kajan, Rudolf

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42462