SYKALA, V. Karetní hra Taroky pro mobilní zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čermák, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34560