JANOVIČ, J. Webový prohlížeč audio/video záznamů přednášek: převod prohlížeče na MySQL databázi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fapšo, Michal

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34682