ORAVEC, J. Vestavěné zařízení na bázi Atmel ARM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34563