PRÍVOZNÍK, M. Lokální vyhledávání pro Linux [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Schmidt, Marek

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34529