MIČULKA, L. Systém řízení vytápění objektu komunikující přes Zigbee [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Růžička, Richard

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 35014