BINKO, P. Moderní plánovací algoritmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zbořil, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rozman, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 34667