ŤAPUŠKA, T. Identifikace osob podle obličeje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zuzaňák, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34592