ŠILON, P. Vestavěný webový server založený na platformě Freescale [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 34700