ŠTULÍR, V. Návrh a realizace systému pro maskování výpadku dispečerského PC zálohováním dat získaných z váhy TAMRON [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34969