ŠVÉDA, P. Simulátor dopravy na pozemních komunikacích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Chudý, Peter

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Švub, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 34514