HORÁK, L. Vizuální nástroj pro tvorbu aplikací ve zpracování obrazu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Štancl, Vít

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34617