DLUHOŠ, O. Synchronizace databází MySQL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaša, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 35064