KADLAS, J. Inteligentní vyzvánění pro Symbian S60 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Koutný, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jirák, Ota

Navrhovaná známka

eVSKP id 34993