DRLÍK, R. Databázový systém pro správu biologických dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Jaša, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burgetová, Ivana

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34917