BERÁNEK, J. Verifikace rukopisu a podpisu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Řezníček, Ivo

Navrhovaná známka

eVSKP id 34906