SIBLÍK, J. Rozpoznávání markantních rysů na nábojnicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Orság, Filip

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 35098