FAJKUS, J. Visualizace cyklických motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Přibyl, Jaroslav

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Navrátil, Jan

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 34566