MALÝ, V. Informační systém pro laboratoř krmiv [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 34678