HUTÁREK, J. Klasifikace objektů v obraze podle textury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Španěl, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Švub, Miroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 34525