WEIGNER, M. Problém obchodního cestujícího - paralelní řešení na SMP (vlákna) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jaroš, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 25483