VAŇHARA, J. Hra s ovládáním pomocí očí a výrazů obličeje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Štancl, Vít

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25557