STARKA, T. Klient pro 3D klient/server šachy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubíček, Radek

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25874