TLOLKA, M. Simulace EIGRP protokolu v prostředí OMNeT++ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ryšavý, Ondřej

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 25659