PAVLÍČEK, M. Systém pro správu jazykových verzí Portálu VUT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Marušinec, Jaromír

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 14891