FRÁNEK, E. Univerzální tabulkový editor v PHP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Marušinec, Jaromír

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Ruttkay, Ladislav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25070