BRZOZA, M. SMART CAR: detekce dopravních značek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Motlíček, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25488