ŠUBR, J. Jednoduchá hra pro platformu FitKit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Straka, Martin

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25577