FARBIAK, P. Grafický výukový systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Štancl, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Seeman, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 25576