NOVOTNÁ, K. Sada testů pro Red Hat Test Suite [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrčka, Aleš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Peringer, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 25547