DOLEŽEL, Z. Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady Sony DSC-P73/593 Cybershot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kunovský, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drozdová, Martina

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 25917