MARADA, Z. Webová aplikace pro tvorbu prezentací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 25695