BAJCAR, M. FTP server pro Windows Mobile 6 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Částek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Koutný, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 25821