ŠULC, M. Simulátor a trenažer digitálních fotoaparátů řady CANON IXUS 500 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kunovský, Jiří

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drozdová, Martina

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25959