GRIM, O. Univerzální cizojazyčný slovník [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Grulich, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 25893