ZUBČÁK, P. Systém pro sledování stavu spojení v počítačové síti pomocí SNMP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Trchalík, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 25855