HAVELKA, O. Detekce VoIP aplikací ve statistikách síťového provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Žádník, Martin

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tobola, Jiří

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 25648