MALIŠ, R. Rozšiřující modul pro připojení LCD monitoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimek, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kaštil, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 25524