DUCHOŇ, L. Rozpoznávač hudebního stylu z MP3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Grézl, František

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Szőke, Igor

Navrhovaná známka

eVSKP id 25531