HYRÁK, J. Přesná detekce základního tónu hudebních nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Černocký, Jan

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Skála, František

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79237