BALAŠ, F. Editor jazyka VHDL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kajan, Michal

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Korček, Pavol

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 78991