ČEŠKA, M. Automatické vyhledávání instrukčních rozšíření aplikačních procesorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Masařík, Karel

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Křoustek, Jakub

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 79485