ŠRŮTKA, P. Filtrování paketů v počítačových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kajan, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kováčik, Michal

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 79352