DANIŠ, D. Simulátor šíření požárů založený na celulárních automatech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Jakub

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Samek, Jan

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 79467