MAIXNER, D. 3D hra webGL s fyzikou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Horváth, Zsolt

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Starka, Tomáš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 79388